Υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από την 1η Ιανουαρίου 2016

1.1_2_PEA

Σύμφωνα με το Νόμο 4122/2013 (άρθρο 12), από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και για ακίνητα μικρότερα των 50τ.μ., στις περιπτώσεις που αφορούν στην ενοικίαση ή στην πώλησή τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4342/2015 (άρθρο 57), σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας” της ιστοσελίδας www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πιο αναλυτικά, ο σκοπός της έκδοσης του ΠΕΑ και της αναγραφής της ενεργειακής κατηγορίας ενός ακινήτου (από Α+ έως Η) για ενοικίαση ή πώληση, είναι να ενημερώνει τον χρήστη/ ιδιοκτήτη  σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, που συνδέεται άμεσα με τις λειτουργικές & ενεργειακές του δαπάνες .

Διαβάστε περισσότερα..

 

 

One thought on “Υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από την 1η Ιανουαρίου 2016”

  1. Καλή ενημέρωση, διορθώστε τον τίτλο ώστε να φαίνεται οτι αφορά στα 50τμ και όχι σε όλα τα ΠΕΑ για να μην επικρατεί σύγχυση,

Leave a Reply

Your email address will not be published.