Η ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου

EnergyHUBforALL 4green

Στο περιοδικό Πράσινο Σπίτι & Κτίριο παρουσιάστηκαν όλοι οι λόγοι για τους οποίους τα ενεργειακά πιστοποιητικά (ΠΕΑ), αποτελούν σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες.

Διαβάστε περισσότερα..

Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών

EnergyHUBforALLbuildinggreen

Στο περιοδικό Building Green φιλοξενήθηκε άρθρο σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονήμσης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2action. Οι δράσεις είναι:

  • Το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων EnergyHUB for ALL
  • Το Εργαλείο Ενεργειακού Ελέγχου Κατοικίας HOME ENERGY CHECK (HEC)

Διαβάστε περισσότερα..