ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προσοχή: Τα μέλη του BLOG for ALL καλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη σελίδα αυτή, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται αυτές τις αλλαγές.  Αν κάποιο μέλος του BLOG for ALL δε συμφωνεί με τους Κανόνες Συμμετοχής, τους Όρους χρήσης ή τους Όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.


Κανόνες Συμμετοχής

 1. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις:
 • Αγγελίες πώλησης εξοπλισμού ή/και λογισμικού δεν επιτρέπονται.
 • Αν αναρωτιόμαστε για το αν κάτι αποτελεί διαφήμιση ή όχι, ρωτούμε τους αρμόδιους συντονιστές μέσω προσωπικού μηνύματος.
 • Η απαγόρευση ισχύει τόσο για το κείμενο μιας δημοσίευσής μας όσο και για την “υπογραφή” μας.  Απαγορεύονται στην “υπογραφή” μας οι παραπομπές (σύνδεσμοι) σε προσωπικές ιστοσελίδες που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριοποίηση των μελών.
 • Απαγορεύεται η αναζήτηση μηχανικών, τεχνικών γραφείων ή εταιρειών παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικών προσφορών, σύνταξης μελετών, παροχής συμβουλών κ.λπ.
 • Αγγελίες πώλησης εξοπλισμού (σχεδιαστήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά, λογισμικό, τοπογραφικά όργανα) δεν επιτρέπονται.  Οι αγγελίες θα κλειδώνονται απ’ τους συντονιστές γιατί δεν αποτελούν θέματα συζήτησης.
 1. Έχουμε καλή συμπεριφορά, επιδιώκουμε την εύρυθμη λειτουργία της κοινότητας και την ήρεμη ατμόσφαιρα στις συζητήσεις.
 • Συμπεριφερόμαστε κόσμια, κάνουμε προσεκτική επιλογή των λέξεων που χρησιμοποιούμε, δεν βρίζουμε, δεν αναρτούμε άσεμνο υλικό, δεν προκαλούμε μέσω του προφίλ μας και επιδεικνύουμε σεβασμό προς τους συνομιλητές μας και τα συλλογικά όργανα.
 • Φροντίζουμε να τεκμηριώνουμε όσο γίνεται καλύτερα τις θέσεις μας, ώστε να είναι σαφείς και κατανοητές.
 • Εκφράζουμε ελεύθερα την όποια άποψή μας σεβόμενοι τους Όρους Εγγραφής και τους Κανόνες Συμμετοχής.
 1. Προσέχουμε να μην παραβιάζουμε την νομοθεσία.
 • Τηρούμε τη νομοθεσία, για να αποφεύγονται νομικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για τους Διαχειριστές του forum που μας φιλοξενεί.
 • Δεν ζητάμε “σπασμένα” προγράμματα, οδηγούς χρήσης κ.λπ. που πωλούνται από εταιρείες και δεν διατίθενται δωρεάν.
 • Σε περίπτωση που η δημοσίευσή μας (ολόκληρη ή τμήμα της) προέρχεται από κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται αναφορά στην πηγή για να είναι σύμφωνη με τον Ν.2121/93 περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 1. Διατηρούμε μόνο έναν λογαριασμό χρήστη.
 • Ο λογαριασμός χρήστη πρέπει να είναι συσχετισμένος με έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερομηνία γέννησης (ως επιβεβαίωση ότι είμαστε ενήλικες).
 • Η ύπαρξη παραπάνω από ένα λογαριασμών επισύρει την επιβολή ποινής αποκλεισμού σε όλους τους λογαριασμούς του ίδιου χρήστη.

Εφαρμογή των Κανόνων Συμμετοχής

Όλοι φροντίζουμε να τηρούμε τους Κανόνες Συμμετοχής. Για την τήρησή τους, μεριμνά η Ομάδα Συντονισμού του BLOG for ALL. Οι κανόνες υπάρχουν προκειμένου να κάνουμε τη συμμετοχή μας στο forum ευχάριστη και την αναζήτηση παλιών θεμάτων και πληροφοριών ευκολότερη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου μέλους στους κανόνες αυτούς, τότε δέχεται παρατήρηση (δημόσια ή/και σε προσωπικό μήνυμα) από τα μέλη της Ομάδα Συντονισμού.

Η Ομάδα Συντονισμού χρησιμοποιεί για τη συμμόρφωση των μελών προς τους Κανόνες Συμμετοχής κίτρινες ή κόκκινες κάρτες και τη μέθοδο του αποκλεισμού. Αντίστοιχα σημαίνουν παρατήρηση, προειδοποίηση και αποβολή (ban) απ’ το BLOG for ALL για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η όποια διαφωνία σχετικά με ενέργειες της Ομάδας Συντονισμού επιλύεται μόνο με προσωπικά μηνύματα και δεν είναι θέμα δημόσιου διαλόγου.

Όταν εντοπίζουμε κάποια δημοσίευση, η οποία παραβαίνει τους Κανόνες Συμμετοχής, τότε χρησιμοποιούμε το πλήκτρο “Αναφορά” που βρίσκεται κάτω δεξιά μέρος κάθε δημοσίευσης. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε το έργο της Ομάδας Συντονισμού, ώστε να αποφεύγονται οι προβληματικές καταστάσεις.

Για περαιτέρω εξηγήσεις, διαφωνίες, παράπονα, απορίες κ.τ.λ. μπορείτε αρχικά να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο συντονιστή της αντίστοιχης θεματικής κατηγορίας μέσω προσωπικού μηνύματος. Το μήνυμά σας μπορεί να μην απαντηθεί ακαριαία. Τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού δεν βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο στον υπολογιστή.  Αν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση που λάβατε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν Υπερ-συντονιστή (super mod), και αν και πάλι δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση που λάβατε, τότε και μόνο επικοινωνείτε με το Διαχειριστή (admin), πάντοτε μέσω προσωπικού μηνύματος.


Όροι χρήσης του ιστοτόπου, δήλωση περιορισμού και αποποίησης ευθύνης

Το BLOG for ALL διατηρεί χώρο συνομιλιών στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους ειδικότερους Κανόνες Συμμετοχής που αναφέρθηκαν παραπάνω ή περιλαμβάνονται σε ειδικά θέματα στις αντίστοιχες θεματικές κατηγορίες. Επιπλέον διαθέτει αρχεία για μεταφόρτωση από τους χρήστες και περιοχή wiki. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες συμμετοχής. Η χρήση των σχετικών υπηρεσιών σημαίνει αυτόματη αποδοχή των κανόνων αυτών.

Το BLOG for ALL σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις που εκφράζονται από τους χρήστες. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των μηνυμάτων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από το λογαριασμό χρήστη τους (user account).

H αλλαγή ή τροποποίηση ή διαγραφή του Ονόματος Χρήστη (username) δεν είναι δυνατή για λόγους συνέχειας των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στο φόρουμ. Για το λόγο αυτό τα μέλη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όταν επιλέγουν Όνομα Χρήστη (username). Συγκεκριμένα το όνομα χρήστη (username) δεν επιτρέπεται:

 • να περιέχει λέξεις ή φράσεις, οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη, επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους.
 • να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές.
 • να είναι παραποίηση ενός ονόματος χρήστη (username) που χρησιμοποιείται ήδη με σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.

Τα μέλη που δεν επιθυμούν να διατηρούν λογαριασμό χρήστη στο BLOG for ALL μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές, είτε με προσωπικό μήνυμα, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, με τρόπο που να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μέλους – λογαριασμού χρήστη και να ζητήσουν την διαγραφή ή απενεργοποίηση του λογαριασμού τους με ταυτόχρονη διαγραφή όλων των στοιχείων που έχουν δώσει.

Το BLOG for ALL και ο ιδιοκτήτης του δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών/επισκεπτών.

Το BLOG for ALL και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα μελών και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στο forum του.

Συνεπώς, η χρήση των υπηρεσιών του BLOG for ALL γίνεται με πρωτοβουλία του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Το BLOG for ALL και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων για τους οποίους δεν μπορεί ελέγξει το περιεχόμενό τους. Επιπρόσθετα, δεν φέρει και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν τέτοια μηνύματα. Σε περίπτωση όμως δημοσίευσης τέτοιων μηνυμάτων, αν είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail Διαχείρισης μας ώστε να αποσυρθούν άμεσα.

Οι χρήστες/επισκέπτες διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που εκφράζουν με τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύουν στο BLOG for ALL, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε άλλης μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του BLOG for ALL, της οποίας όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί BLOG for ALL και δεν μπορεί να αποσύρει σε καμία περίπτωση.

Τα αρχεία που αποστέλλουν τα μέλη στα Downloads πρέπει να μην υπόκεινται σε περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να αναρτηθούν στο BLOG for ALL εγκρίνονται πρώτα από κάποιον διαχειριστή. Μετά την ανάρτησή τους, αναφέρεται το όνομα του μέλους που απέστειλε το αρχείο, αλλά δεν μπορεί να αποσυρθεί.

Ως μέλος αποδέχεστε να αποθηκευτούν οι πληροφορίες, τις οποίες θα εισάγετε, σε βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή να πωληθούν σε τρίτο πρόσωπο ή φορέα χωρίς την άδειά σας, όμως ο webmaster, ο διαχειριστής ή οι συντονιστές δεν φέρουν την ευθύνη απώλειάς τους από κακόβουλους χρήστες σε περίπτωση εισβολής τους στον διακομιστή.