Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κλιματική αλλαγή, 17-18 Δεκεμβρίου 2015

EU

Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, το Παρίσι  φιλοξένησε την 21η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (COP 21) της Σύμβασης Πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και την 11η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP 11).

Στις 12 Δεκεμβρίου, τα μέρη κατέληξαν σε νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία κατέληξε σε ισόρροπο αποτέλεσμα και προβλέπει σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη «αρκετά κάτω» από 2 °C.

Διαβάστε περισσότερα

SBE16 – Thessaloniki International conference. Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale

thesaloniki

SBE16 Thessaloniki “Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale” is an International, peer-reviewed conference with focus on different aspects of sustainability in the built environment.

SBE16 Thessaloniki, Greece17-19 October 2016.

Continue reading SBE16 – Thessaloniki International conference. Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale

Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020

interreg

GR_FY

Η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG VI  Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περίοδος υποβολής: από 07 Δεκεμβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016.

Continue reading Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020

Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

interregGR_CY

Η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG VI  Ελλάδα – Κύπρος, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περίοδος υποβολής: από 15 Δεκεμβρίου 2015 έως 15 Μαρτίου 2016.

Continue reading Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

MEns

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του ευρωπαϊκού έργου MEnS ‘Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια’, που υλοποιείται από το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Horizon 2014 – 2020.

Continue reading Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας