ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

To BLOG for ALL αποτελεί το Forum του ελληνικού κόμβου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,  EnergyHUB for ALL.

http://www.cres.gr/energyhubforall/

Το EnergyHUB for ALL δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την “Κοινότητα των συμβαλλόμενων μερών στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων”, ώστε κάθε ένας τους να βελτιώσει τις μεθόδους και τις στρατηγικές εξοικονόμησης στον τομέα όπου δραστηριοποιείται.

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να είναι:

  • ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων
  • προμηθευτές & κατασκευαστές  προϊόντων,  εγκαταστάτες συστημάτων κ.ά.
  • τεχνικοί εμπειρογνώμονες, μελετητές, ενεργειακοί επιθεωρητές
  • τοπική αυτοδιοίκηση, υπεύθυνοι στη χάραξη πολιτικής κ.ά.

Το BLOG for ALL δίνει την ευκαιρία στον χρήστη να ανταλλάξει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για θέματα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των δαπανών στο νοικοκυριό του.

Οι παραπάνω δράσεις αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2Action, όπου το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχει ως εταίρος.


ΚΑΠΕ
ΚΑΠΕ