Επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

logo_ypeka

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), με την αρ. πρωτ. 170914/109/22.01.2016 Απόφαση του, προχωρεί στη συγκρότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής Συντονισμού για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, κατόπιν και της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει τη χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Διαβάστε περισσότερα..