Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών

EnergyHUBforALLbuildinggreen

Στο περιοδικό Building Green φιλοξενήθηκε άρθρο σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονήμσης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2action. Οι δράσεις είναι:

  • Το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων EnergyHUB for ALL
  • Το Εργαλείο Ενεργειακού Ελέγχου Κατοικίας HOME ENERGY CHECK (HEC)

Διαβάστε περισσότερα..

Leave a Reply

Your email address will not be published.