Μεγάλη συμμετοχή στο Κυπριακό σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

banner_gr_R

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της πρώτης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα..

Leave a Reply

Your email address will not be published.