«Επενδύοντας για ένα πιο πράσινο μέλλον» – Green Week 2016 – 30/05 έως 3/06/2016. Εγγραφές

Greenweek

The 2016 edition of Green Week, the biggest annual occasion to debate and discuss European environment policy, will take place from Monday, 30 May to Friday, 3 June.
It will focus on the theme “Investing for a greener future”.

Read more..

Leave a Reply

Your email address will not be published.