Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

MEns

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του ευρωπαϊκού έργου MEnS ‘Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια’, που υλοποιείται από το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Horizon 2014 – 2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους τμημάτων Πολυτεχνικών σχολών ή Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το σχεδιασμό νέων κτιρίων  σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB)  ή με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ώστε να γίνουν κτίρια nΖΕΒ.

Διάρκεια: από το τέλος Ιανουαρίου 2016 μέχρι το τέλος Μαρτίου 2016.

Διαβάστε περισσότερα..

Leave a Reply

Your email address will not be published.