Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

interregGR_CY

Η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG VI  Ελλάδα – Κύπρος, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περίοδος υποβολής: από 15 Δεκεμβρίου 2015 έως 15 Μαρτίου 2016.

Άξονες προτεραιότητας:

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
  • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Προϋπολογισμός: 16,000,000 €

Διαβάστε περισσότερα..

Leave a Reply

Your email address will not be published.