Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κλιματική αλλαγή, 17-18 Δεκεμβρίου 2015

EU

Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, το Παρίσι  φιλοξένησε την 21η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (COP 21) της Σύμβασης Πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και την 11η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP 11).

Στις 12 Δεκεμβρίου, τα μέρη κατέληξαν σε νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία κατέληξε σε ισόρροπο αποτέλεσμα και προβλέπει σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη «αρκετά κάτω» από 2 °C.

Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published.