Στατιστικά αποτελέσματα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

logo_ypeka

Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) & ειδικότερα των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), σύμφωνα με το άρθρο 11 (παρ.2γ) του ΠΔ 100/2014 (ΦΕΚ Α 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημιουργήθηκε μια νέα πλατφόρμα που παρουσιάζει στατιστικά αποτελέσματα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων, όπως προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που έχουν www.buildingcert.gr  από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων.

Διαβάστε περισσότερα..

Leave a Reply

Your email address will not be published.